Ligeværd

Billedet, du har valgt bærer navnet LIGEVÆRD, mærk harmonien i billedet og læg mærke til lyset omkring personerne.

Når du vælger dette billede, er det en besked til dig om at føle ligeværd med alle. Der er ikke nogen, der er mere værd end andre, det kan ikke vurderes. Alle har vi vores plads her i livet, og udretter det, som vi nu skal i dette liv. På billedet går den voksne ned i barnets højde, og de udveksler gaver på lige fod.

Det som gjorde, at du valgte billede, og det som du så i det, er også en vigtig besked til dig, da vi jo alle ser noget forskelligt.

Se på ofte på billedet og lyt til meditationen gerne dagligt. Efter 21 dage har budskabet integreret sig i dit system.

God fornøjelse!

Ligeværd

med Solveig Lis Schröter

Billedet, du har valgt bærer navnet LIGEVÆRD, mærk harmonien i billedet og læg mærke til lyset omkring personerne.

Når du vælger dette billede, er det en besked til dig om at føle ligeværd med alle. Der er ikke nogen, der er mere værd end andre, det kan ikke vurderes. Alle har vi vores plads her i livet, og udretter det, som vi nu skal i dette liv. På billedet går den voksne ned i barnets højde, og de udveksler gaver på lige fod.

Det som gjorde, at du valgte billede, og det som du så i det, er også en vigtig besked til dig, da vi jo alle ser noget forskelligt.

Se på ofte på billedet og lyt til meditationen gerne dagligt. Efter 21 dage har budskabet integreret sig i dit system.

God fornøjelse med meditationen!

Ligeværd

med Solveig Lis Schröter